За Фондация "Възраждане на Белчин"

Фондация "Възраждане на Белчин" е учредена на 27.07.2007г. Главната цел на организацията е подпомагане и съдействие на местните физически и юридически лица, упражняващи дейност на територията на с. Белчин, в техните усилия за развитието на селището и Белчин бани и популяризирането и превръщането им в курортен комплекс на европейско ниво.

Фондацията извършва и подпомага разнообразни дейности на територията на селото и в полза на местните хора. Сред тях са провежданото археологическо проучване на Паметник, Белчин крепостта /градището/ "Свети Спас" в близост до църквата "Света Петка"; реставрация и изграждане на паметници на културата; съдействие за поддръжка на читалището в с. Белчин и книжния фонд към него; подпомагане на стари и самотни хора и изхранване на социално слабите; организиране на местни празници, традиционни за с. Белчин, Паметник, Белчин заря и възраждането на местните традиции; запазване на екологичните ценности в региона и развитие на екотуризма чрез изграждане на екопътеки и много др.

Първата стъпка след създаването на Фондацията беше откриването на новата интернет зала, която зарадва много малчугани в селото през Август месец, 2007г. Фондацията инвестира и в археологическите разкопки на укрепено селище и раннохристиянски култов център от IV - VI в. на хълма "Св. Спас" над с. Белчин. Следваща дейност, свързана с културното развитие на селото е въздигането на паметник на централния площад в прослава на белчинци загинали по време на Балканската и двете Световни войни. Откриването му на 22 септември 2008 год. се свързва с честването на едно от най-значимите събития от новата ни история - 100 години от обявяване на независимостта на България от Турско владичество.