История и култура

Известно е, че село Белчин съществува от периода на Второто Българско царство. То е твърдина на грамотност и християнска духовност. В турски регистър от 1576г. се сочи като село с развито овцевъдство. Населението се е занимавало и с рударство. Според Владислав Граматик през 1469г. белчинецът презвитер Йоан участва в пратеничеството за пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търново до Рилския манастир. Константин Иречек отбелязва в своите "Пътувания по България", че в село Белчин е видял молитвеник от 1744г.

Съществуват различни легенди и предположения, но някои изследователи отнасят съществуването на селото към дълбока древност - основано още от латините. По тяхно описание то някога е носило името Цари Мали Град. Във всички случаи става дума за селище с хилядолетна история, свързано с околните села, както с поминъка си, така и с общите си традиции и култура. В края на 2006г. с участието на различни учени и изследователи започна провеждането на арехеологически проучвания на един цял комплекс - църква, некропол и градище, издигащи се непосредствено над селото и връщащи историята му още много векове назад. Средновековният храм "Света Петка" - национален паметник на художествената култура I-ва категория беше изцяло реставриран и се превърна в обект на засилени посещения от ценители на изкуството и културното наследство. В този си вид той е бил построен през ХVII век върху основи на друг храм от XIII-XIV век. Храмът има изключителна художествена стойност с ценната си иконописна и дърворезбена украса. В подножието на храма се изгради етнографска музейна къща във възрожденски стил - филиал на музея в гр. Самоков, в която се експонират вещи от бита и културата на населението по тези земи. За дългата и богата история на село Белчин свидетелстват и останките на голямата крепост (градище) с параклис, намиращи се на хълма "Св. Спас". Легендите за Цари Мали Град намират своето съответствие в солидната крепостна стена, изградена от дялани камъни и тухли още от времето на Римската империя. Откритата квадратна кула, монети, луксозна и битова керамика са свидетелство за оживена търговия, култура и металодобив през ІV-V в.

Районът на село Белчин-Белчин Бани се превръща в основа за развитие на съвременен културно-исторически, балнеологичен и еко туризъм на европейско равнище. Предстои реализацията на проекти за възстановяването и изграждането на други паметници на културата, обособяването на екопътеки, организиране на местни празници и възраждането на местните традиции.