Антично селище и антично светилище "Св. Илия", с. Алино


Античното светилище и античното селище са паметници на културата с категория "национално значение". Античното светилище в м. "Св.Илия", с. Алино ( на 200м от източния край на селото) не е проучвано. На повърхността стои in situ каменна колона, база и профилирана каменна арка. Мястото е известно като оброк на Св.Илия. Необходимо е археологическо проучване и експониране. Светилището и Селището са обект на локален туристически маршрут от село Алино. Това място е традиционно за събиране на населението от околността.