Тракийски могилен некропол

В района са открити 4 могили, по на 100м. разположени една от друга, за които се предполага, че са трако-илирийски гробници. Погребенията в некрополите са един изключително важен източник на информация, осветяващ редица страни от социално-икономическия и религиозен живот на древните общества. Съществуващи по принцип в логическа връзка, селищата и некрополите не винаги могат да бъдат функционално обвързани при наблюдение на терена. Имайки предвид отдалечеността на епохите във времето, природните въздействия върху терена, както и трудовата дейност на човека, този факт става обясним. Проучени археологически са само няколко могили, които разкриха донякъде култовата практика на местните траки. За съжаление, тук каменни или тухлени гробници, подобни на тези от "Долината на царете" при Казанлък не се откриха. И научно проучените, и разкопаните от иманяри могили представляват землен могилен насип върху определено сакрално или символично място. Запазено погребение с трупополагане или трупоизгаряне не е открито. Използвани са други култови практики, като ограждане с камъни, полагането на дарове (най-често керамични съдове), полагане на култови фигури (каменни или керамични) и др.