Късноантичен металургичен комплекс и селище "Кало"


Късноантичното и ранновизантийско селище с пещите за топене на метал са декларирани като паметник на културата с категория "местно значение" Късноантичен металургичен комплекс се намира в м. Кало, землището на с. Поповяне, северозападно от с. Алино. Обектът е проучен археологически между 1968-1973г. На съвременния терен в момента личат руините от раннохристиянска църква (базиликален тип). Необходимо е да се извърши вторично разкриване на останките и експониране на същите.