Църква "Св. Николай", с. Рельово


Късносредновековната и възрожденска църква "Св. Николай" до с. Рельово е декларирана като художествен паметник на културата. Към момента има разработен проект, осигурени са средства и предстои извършването на цялостна архитектурно-строителна реставрация на обекта. Разработена е предварителна програма за консервация и реставрация на художествените ценности.