Римски саркофаг "Момата"


Някои археологически паметници в района свидетелствуват за обитаване още от Римската епоха. Такъв е и паметникът "Момата" - гранитен саркофаг от Римската епоха в местноста "Свети Рангел". Там е имало древно оброчище и църква. Самият саркофаг е интересен и уникален паметник, издялан от два монолитни каменни блока, тежащи около 2-3 тона единият. Размерите му са 2,80 x 1,70м. и е оформен като храм с двускатен покрив, украсен с акротерии в ъглите. Запазен е почти изцяло. Стои на място, където в началото на ХХ в. е бил покрит с могилен насип. В момента този паметник стои изолиран в ниви с обработваеми площи и извън контекста на функционалното му предназначение.