Алински манастир и кале

Алинският манастир "Вознесение Господне" се намира във Витошката мала света гора, в Плана планина под връх Калето (1190м.) на 6км. североизточно от с. Алино. Манастирът е възникнал през ХVI - ХVII век, а през ХVIII - XIX век е бил възобновен. През годините на ранното Възраждане е бил книжовен център от местно значение. От някога многобройните постройки на манастира днес е останала църква и полуразрушена жилищна сграда. Църквата е малка (с размери 7,5 х 3,8 метра) и представлява еднокорабна, едноапсидна постройка без купол, вкопана на мeтър в земята. Манастирът е изключително интересен със своите особени стенописи - колективно дело на майстори-живописци с различен творчески почерк. Според ктиторския надпис, старата манастирска църква е обновена и изографисана през 1626 година. Изобразени са множество евангелски сцени, като повествованието следва от рождението на Христос до разпятието му. Изображенията в централната част на църквата са в традициите на атонските майстори и се съпътствуват от славянски надпис. С по-висока художествена стойност са изображенията на южната стена на църквата, а най-ценни са стенописите по сводовете над олтара и наоса. Ценни са големите иконостасни икони на Спасителя, св. Богородица, св. Иван Рилски, св. Йоан Предтеча и малката сборна икона от 1845 година. Стенописите с изображенията на Христос Велик Архангел, както и евангелските сцени Съдът на Пилат, Разпятие Христово и Оплакване датират от 1626 година.

В непосредствена близост до манастира се намира средновековната крепост Алинско кале, останките от която датират от XI-XIV век. Крепостният зид е обграждал пространство от около 3 000 кв. м, като запазената му височина е до 2,5 м. Крепостта е проучвана от археолози. Предполага се, че Алинското кале е построено през периода 12-13 век и е продължила да съществува до средата на 17 век.