Развитие

Природата в района на село Белчин е чиста и атрактивна с наличие на минерални води с доказани лечебни и профилактични въздействия. Долината на река Палакария се характеризира с разнообразен планинско-равнинен релеф, наличие на много и разнообразни горски масиви и приятен и здравословен климат през всички сезони на годината. Културно-историческите и природните дадености правят района атрактивен за развитието на разнообразни видове туризъм - селски, природен, рекреационен, религиозен и екстремен туризъм. Минералните води и чистата съхранена природа са подходяща база за организирането на спортно-възстановителни дейности. Предвижда се изграждането на еко-пътеки, които да свързват Белчин с околните села и да съчетават експонирането по подходящ начин на най-интересните културно-исторически обекти в целия район. Географското разположение на района между традиционното сезонно обитаване (вилна зона) в Ярема и силно развития зимен курорт Боровец предопределя стимулирането на развитието му като една рекреативна зона, предлагаща сравнително леки туристически маршрути с надморска височина до 1050м. с ценни обекти на културното наследство и възможности за релаксация в минералните води на Белчин баня.

За реализирането на този потенциал бяха предприети конкретни стъпки в партньорство с Фондация "Възраждане на Белчин" и местната власт. През 2007г. беше реставриран средновековен храм "Св. Петка" с изключителна художествена стойност, деклариран за паметник на културата Iва категория. Създаден бе етнографски музей като филиал на историческия музей - гр. Самоков; подпомагат се археологическите разкопки на хълма "Св. Спас". Налице е партньорство с инвеститори, които да реализират проекта за екопътеки и маршрути на културен туризъм в района на селата Белчин, Алино, Рельово и Клисура. Подготвят се и чакат финансиране проекти, свързани с подобряване инфраструктурата на селата. Фондация "Възраждане на Белчин" финансира проектирането и изграждането на паметник в центъра на селото в чест и прослава на белчинци загинали по време на Балканскaтa и двете Световни войни. Откриването му на 22 септември 2008 год. се свързва с честването на едно от най-значимите събития от новата ни история -100 години от обявяване на независимостта на България от Турско владичество.

През лятото на 2008г. беше открит нов развлекателен комплекс "Белчин Парк", разполагащ с голям минерален басейн, два детски басейна, детска площадка, волейболно и баскетболно игрище, снек-бар и ресторант. Комплексът предлага разнообразни възможности за отдих и забавления в приятна атмосфера и в съчетание с прекрасни природни дадености на 1ч. път от София.